خداوند درون آیـه 59 سوره «آل عمران» بـه خوبى پاسخ این سؤال را داده است.
«مثل عیسى نزد خدا همچون مثل آدم هست که او را از خاک آفرید، از خدایان هندوان در جدول سپس بـه او فرمود: از خدایان هندوان در جدول موجود باش، او نیز بلافاصله موجود شد» (إنَّ مَثَلَ عیسى عِندَاللهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُراب ثُمَّ قَالُ لَهُ کُنْ فَیَکُونَ).

. از خدایان هندوان در جدول . از خدایان هندوان در جدول
[خدايان سه گانـه درون هندو | پرسمان دانشجويي - ادیـان و مذاهب از خدایان هندوان در جدول]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 05 Aug 2018 21:48:00 +0000