خداوند درون آیـه 59 سوره «آل عمران» بـه خوبى پاسخ این سؤال را داده است.
«مثل عیسى نزد خدا همچون مثل آدم هست که او را از خاک آفرید، ازخدایان آیین هندو در حل جدول سپس بـه او فرمود: ازخدایان آیین هندو در حل جدول موجود باش، او نیز بلافاصله موجود شد» (إنَّ مَثَلَ عیسى عِندَاللهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُراب ثُمَّ قَالُ لَهُ کُنْ فَیَکُونَ).

. ازخدایان آیین هندو در حل جدول . ازخدایان آیین هندو در حل جدول
[خدايان سه گانـه درون هندو | پرسمان دانشجويي - ادیـان و مذاهب ازخدایان آیین هندو در حل جدول]

نویسنده و منبع |